Poistné udalosti

riešenie poistnej udalosti

V našom servise riešime poistné udalosti v najkratšom čase a termín opravy je takmer okamžitý. Sme certifikovaný servis a vozidlá opravujeme podľa zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke>.

Pre urýchlenie likvidácie poistných udalostí má Freecars, s.r.o. s poisťovňami uzatvorené zmluvy o spolupráci v oblasti opráv motorových vozidiel.

Pre vozidlá poistené v poisťovniach Allianz poisťovňa, a.s., Generali poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s. Kooperativa poisťovňa a.s. a Komunálna poisťovňa a.s. vyriešime aj poisťovne, ktoré nemáme zazmluvnené. Navyše vykonávame obhliadky vozidiel, čo významne urýchľuje riešenie a skracuje celkovú dobu opravy havarovaného vozidla. Škodové udalosti riešime formou krycieho listu. (plnenie je vyplácané na účet servisu).

Zmluvný partnery