Vyriešime za Vás

Rýchlo kvalitne a spoľahlivo

ODTIAHNEME VAŠE VOZIDLO

V prípade potreby zabezpečíme odťah Vášho vozidla rovno k nám do servisu.

PORADÍME VÁM

Ako postupovať pri riešení poistnej udalosti. Vybavenia formalít s poisťovňou.

KOMUNIKUJEME A INFORMUJEME VÁS

Po celú dobu riešenia poistnej udalosti s Vami komunikuje a informuje Vás o priebehu.

PROFESIONÁLNE OPRAVÍME VAŠE VOZIDLO

Pri oprave vozidla striktne dodržiavame technologické a výrobcom stanovené postupy opravy. Používame výhradne originálne diely. Zaručujeme Vám použitie lakovacieho a spotrebného materiálu od výrobcom schválených dodávateľov. Naša lakovňa, klampiarska dielňa a autorizovaný servis sú špičkovo vybavené najlepšími technológiami, s pomocou ktorých sme schopní opraviť Vaše vozidlo na vysoko profesionálnej úrovni v čo najkratšom možnom čase.

Na našu prácu dávame záruku a dostanete od nás po oprave certifikát k oprave vozidla.

Do záruky nespadá:

  • poškodenia od kamienkov, hrdzu, prehrdzavenie
  • na diely, na ktorých bola korózia a neboli vymieňané, ale len striekané a lakované
  • škody, ktoré si spôsobí zákazník sám, napr. poškriabanie pri umývaní vozidla a pod.
  • škody spôsobené nehodou, živlami, zvieratami a iným spôsobom, ktorý by mohol mať vplyv na kvalitu laku a vykonaných prác